CORONA-REGELS vanaf 13 november 18.00 uur

Wellicht ten overvloede, berichten wij u n.a.v. de Persconferentie dd 12/11 jl. het volgende:

– de Brasserie is gesloten vanaf 20.00 uur
– bezoekers zijn niet meer toegestaan langs de baan: ouders en verzorgers mogen kinderen wel komen brengen op het park, maar mogen niet op het park blijven.

De overige regels van 6 november blijven ook gehandhaafd:
– terras, hal en Brasserie (incl toilet en kleedkamers) mogen alleen worden betreden met een geldig CTB, Corona Toegangs Bewijs

Helaas zijn wij genoodzaakt mensen die hieraan niet willen meewerken, de toegang te weigeren.
Verder verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met elkaar en 1,5 meter afstand te houden van mede-bezoekers, personeel en andere sporters. Kom niet naar het park bij klachten of als u ziek bent.
Tot nader order van de overheid, zullen wij ons aan de opgelegde regels moeten houden.

Namens Sportpark Blijdorp en Solid Tennis Academy