CORONA VANAF 1 juli SPORTPARK BLIJDORP

Vanaf 1 juli hoeven leden niet meer te bellen om een baan te laten blokken. Er kan weer worden afgeschreven met uw lidmaatschapspas.

PARKREGELS
1.    kantine is open maar zitten is verplicht, net als de 1,5 meter afstand
2.    terras is open, geen maximum aantal personen, wel 1,5 meter afstand
3.    toilet en kleedkamers zijn open
4. handhaving vindt primair plaats door locatie-eigenaar en personeel

Wij hanteren nog steeds de RIVM-voorzorgsmaatregelen
1.    houd 1,5 meter afstand
2.    hoes/nies in uw elleboog
3.    was zo vaak mogelijk uw handen
4.    Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
5.    Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
6.    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.