Download de SPORTPARK BLIJDORP APP

 

Please scroll below for the English translation. 

Alleen voor leden

ALLEEN AFHANGEN MET 2 PERSONEN MOGELIJK

Alleen Parkleden en leden van L.T.C. Aeolus-Oledo kunnen banen afhangen voor vrijspelen. 

Spelregels vanaf 6 februari:

 • We volgen de richtlijnen van de KNLTB
 • Er wordt gespeeld in blokken van 45 minuten
 • Voor een enkel- én dubbelspel krijg je 45 minuten
 • Afhangen met 2 personen betekent dat je met 2 personen singelt  (45 minuten); je staat op de baan met degene met wie je hebt afgehangen
 • (na lockdown: Ochtend en avond: Afhangen met 4 personen betekent dat je met 4 mensen dubbelt (45 minuten)
 • Het is dus ‘s morgens en ‘s avonds niet toegestaan dat 2 personen afhangen en 2 andere personen direct erna zodat deze 4 personen 2 x 45 minuten dubbelen. Houd rekening met je mede-leden. (Dit is dezelfde regel als met de oude Club-pasjes: dit kan niet want je houdt de baan bezet voor andere leden)
 • Afhangen met 1 persoon is niet mogelijk. Gebeurt dit wel (omdat bijv. andere groepsleden de reservering annuleren) dan halen wij deze blokkering uit het speelschema.
 • Er zit minstens 135 minuten tussen de reserveringen. Het is wel mogelijk om direct nadat je speeltijd voorbij is een dan lege baan af te hangen.
  ‘s Middags is het rustiger en mag je bij dubbels meteen 90 minuten kiezen of meerdere reserveringen na elkaar aanmaken (dit bepaalt het systeem automatisch).
 • Je kan maximaal 4 dagen van te voren reserveren
 • Reserveren en niet komen opdagen kan echt niet: Je kan wel tot 1 uur van te voren zelf de reservering annuleren. Wil je annuleren minder dan 1 uur van te voren dan gaarne afbellen naar 010 4654977.

Zo werkt het.

 • Stap 1Log in. Dit kan hieronder maar ook op pagina Inloggen (daarna kom je terug op deze pagina)
 • Stap 2 – Klik op de datum waarop je wilt spelen.
  Je ziet nu de dagdelen verschijnen waarop je mag spelen. Het programma is zelf-lerend en de meest gekozen tijden komen vanzelf in beeld.
 • Stap 3 – Klik op het dagdeel en de tijd waarop je wilt spelen.
 • Stap 4 – Klik op de baan waarop je wilt spelen
  • 1t/m 6 en 12 t/m 19 smashcourt
  • 7 t/m 11 gravel
 • Stap 5 – Zoek de partner(s) waarmee je wilt spelen.
  • Let op:
  • Je kan alleen partners selecteren die speelgerechtigd zijn.
  • Je moet minimaal één partner selecteren.
  • Bijhangen is uitgeschakeld, sla daarom deze stap niet over, want een partner achteraf toevoegen of wijzigen kan niet.
 • Stap 6 – Bevestig de reservering door op VASTLEGGEN te klikken.
  • De reservering verschijnt in beeld en je krijgt per e-mail een bevestiging.
  • Annuleren kan tot 4 uur van te voren door op de reservering te klikken en de uitleg te volgen.

Wil je met een introducee komen spelen? Dat kan alleen door een baan te reserveren op telefoonnummer 010 465 49 77. Introducé’s alleen mogelij op ma-vrij tot 17.00 uur en in het weekend na 14.00 uur.

Inloggen op een Apple computer, iPhone of iPad? Gebruik dan Firefox, Chrome of Brave. Onder Safari zal inloggen NIET lukken. Nóg beter kunt u onze APP gebruiken.

Installeer de Sportpark Blijdorp app

Download de PLANMYSPORT APP vanuit de Google Play Store of de Apple App Store. Op de homepage staat “Reserveren”-druk erop en volg de stappen die hier boven vermeld staan.

ENGLISH VERSION

Only for members

Only Park members and members of L.T.C. Aeolus-Oledo can reserve courts online.

The rules:

 • We follow the guidelines of the KNLTB
 • We play in blocks of 45 minutes
 • For a singles and doubles game you get 45 minutes
 • There must be at least 45 minutes between reservations in the morning and evening. In the afternoon it is quieter and for doubles you can immediately choose 90 minutes or make multiple reservations one after the other.
 • You can book up to 4 days in advance
 • Reservations and no-show is really not possible: You can cancel the reservation yourself up to 4 hours in advance. Otherwise, please call 010 4654977.

That is how it works.

Step 1 – Sign in. This can be done above or on the Login page (after which you will return to this page)

Step 2 – Click on the date you want to play.

You will now see the day parts on which you can play. The program is self-learning and the most chosen times are automatically displayed.

Step 3 – Click on the part of the day and the time you want to play.

Step 4 – Click on the court you want to play on

1 to 6 and 12 to 19 smash court

7 to 11 gravel

Step 5 – Find the partner (s) you want to play with.

Pay attention:

 • You can only select partners who are eligible to play.
 • You must select at least one partner.
 • Adding a reservation to another reservation is disabled, so do not skip this step, because you cannot add or change a partner afterwards.

Step 6 – Confirm the reservation by clicking on SAVE.

The reservation will appear on the screen and you will receive a confirmation by e-mail.

You can cancel up to 4 hours in advance by clicking on the reservation and following the explanation.

Do you want to play with an introduction? This is only possible by booking a court on telephone number 010 465 49 77.

Sign in to an Apple computer, iPhone or iPad? Then use Firefox, Chrome or Brave. Signing in under Safari will NOT work. Even better is to use our APP.

INSTALL THE SPORTPARK BLIJDORP APP

Download the PLANMYSPORT APP from the Google Play Store or the Apple App Store. On the homepage it says “Book” – click on it and follow the steps above.