UPDATE CORONA – 7 mei – SPORTPARK BLIJDORP

WE GAAN STARTEN! 

11 mei kunt u uw tennistas en ballen weer uit de kast halen en kunnen wij velen van u weer begroeten op de baan. Weliswaar met beperkingen, want we moeten nog steeds de maatregelen in acht nemen om het Corona-virus te weren.

Wij hanteren de RIVM-voorzorgsmaatregelen
1.    houd 1,5 meter afstand
2.    hoes/nies in uw elleboog
3.    was zo vaak mogelijk uw handen
4.    Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
5.    Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
6.    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

PARKREGELS
1.    kantine en terras zijn niet open voor consumptie
2.    wel ‘TO-GO’ mogelijk: koffie/thee of limonade voor u de baan opgaat of het park verlaat
2.    gebruikmaking van toilet alleen als het echt moet; beperk dit zo veel mogelijk 
3.    geen gebruik maken van kleedkamers: verkleed thuis
4.    kom 5 minuten voor uw les of tennistijd en wacht op terras tot u de baan op kan
6.    verlaat direct na uw les / tennistijd het park
7.    1-richtingsverkeer: neem de ingang vanaf de entree (bij de fietsenstalling) over het lange pad en verlaat het park via het korte pad tussen baan 11 en 12/13
9.    tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen
10.   bij kinderen onder de 6 jaar mag één ouder met het kind meelopen richting het terras om kind bij de trainer achter te laten, ouder verlaat vervolgens het sportpark
11.   kinderen boven de 6 jaar mogen bij de ingang worden afgezet alvorens zelf richting de tennisbaan te lopen
12.   kinderen kunnen bij de parkeerplaats van het Sportpark weer opgehaald worden na afloop van de training
13.   LET OP: houd 1,5 meter AFSTAND, OOK bij het wachten BUITEN het parkLESSEN

Iedereen die zich heeft opgegeven bij Solid Tennis Academy heeft al bericht gehad via Solid. Indien er wijzigingen zijn in groep, dag of leraar, dan verneemt u dat snel via de mail of telefoon via de leraren van Solid.
De lessen vinden alleen buiten plaats: bij regen is er dus geen les, u hoort van uw leraar via de groepsapp als het niet doorgaat. 

VRIJ-SPELEN
Vrijspelen is mogelijk voor alléén de Parkleden en leden van Aeolus-Oledo.

Op de dag dat u wilt spelen, kunt vóór 17.00 bellen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten spelen verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk te dubbelen.

VASTE BAANHUURDERS 
De baanhuurperiode voor de zomerhuurders is verlengd t/m zaterdag 31 oktober. Ook baanhuurders kunnen starten vanaf 11 mei a.s. onder voorbehoud van het inachtname van de park- en rivm-regels. Het kan zijn dat de baanindeling wijzigt, maar dat hoort u komend weekend persoonlijk via de mail.voorbehoud: eea is nog wel afhankelijk van de adviezen van de knltb die wij nog verwachten én als park bekijken wij ook wekelijks, misschien wel dagelijks, hoe alles loopt.